• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Τα νέα προγράμματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα δοθούν στην δημοσιότητα από αρχές Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν:

 

1. Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους            

Αφορούν επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 έως 250 άτομα και μέχρι 50 εκατ. € Κύκλο Εργασιών και συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

 

2. Ενίσχυση Τουριστικών Μονάδων       

Προβλέπεται η ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων με συνολικό προϋπολογισμό  240 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

 

3.Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Αφορά εταιρείες Franchising και αναμένονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

 

4. Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου                                                                                                                                                              

Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, Logistics και ΤΠΕ

 

5. Αναβάθμιση Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας                                                                                         

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου.

 

6.Ανάπτυξη Clusters & Meta-Clusters

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη Clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό  45 εκατ. €.

 

7. Voucher Ευρεσιτεχνίας                       

Αφορά στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.                                                           

 

8. Ενίσχυση Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς           

Τα προγράμματα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία. Συνολικός προϋπολογισμός δράσης 370 εκατ. €.

 

9. Ψηφιακό Voucher

Περιλαμβάνει κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (POS, remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστημα, κ.α.)                                                                                          

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ψηφίστηκε στις 22 Ιουνίου 2016 και αναμένονται στο προσεχές διάστημα, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για τις επιμέρους εφαρμοστικές διατάξεις για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου οι πρώτες προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται μέσα στον Σεπτέμβριο 2016.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού