• Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ ξεκινούν για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

 • eLearning

  Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

  Εκπαίδευση Ανέργων

  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων

  Δημιουργία eShop

  Social Media Marketing

Όταν αναφερόμαστε στη ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε ότι ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκονται, εντός και εκτός Ελλάδας, από το σπίτι τους ή από το χώρο εργασίας τους, να εισέρχονται σε μια «εικονική» αίθουσα στο διαδίκτυο, την ίδια χρονική στιγμή. Πρόκειται στην ουσία για μια προσομοίωση μιας κλασσικής αίθουσας διδασκαλίας, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο, με ένα μόνο κλικ σε σύνδεση (link) που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Για την υλοποίηση των σεμιναρίων η BB CONSULTING χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Sabameeting. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης και συνεργασίας, που λειτουργεί μέσω διαδικτύου.

Τα οφέλη από την ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνοψίζονται ως εξής:

·         Προσφέρεται «ζωντανή» διδασκαλία από απόσταση χωρίς το κόστος μετακίνησης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή.

·         Παρέχονται οι  ίδιες ακριβώς δυνατότητες με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας στη τάξη,  με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επιμόρφωσης και προσφέροντας την αίσθηση του «ζωντανού» εκπαιδευτή ο οποίος σου μιλάει, σου δίνει οδηγίες και παρακολουθεί τις ενέργειές σου.

·         Αξιολογούνται οι γνώσεις που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι, εκδίδοντας αντίστοιχα reports για τους υπεύθυνους εκπαίδευσης.

·         Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

·         Το κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

Για Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και start ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EU

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής,

τεχνολογίας επικοινωνίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής.

CONSULTING

Project management 

Επικοινωνιακή στρατηγική

Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)

Μελέτες

DIGITAL MARKETING 

Κατασκευή ιστοσελίδων & SEO

social media

Google Ad Words 

Strategic marketing

Digital consulting

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογές πληροφορικής 

Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς και συλλογικούς φορείς 

Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

eLearning

Εκπαίδευση

Σεμινάρια

Ανάπτυξη & διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού