Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την BB Consulting το έργο «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ».

Το έργο είχε ως αντικείμενο την ανάλυση και κατανόηση από τον ανάδοχο της υπάρχουσας κατάστασης και των στόχων του ΕΑΠ όσον αφορά την εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση και την αύξηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που υποστηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η υπηρεσία δραστηριοποίησε την ηγεσία του ΕΑΠ και βασικούς ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με τους συμβούλους του αναδόχου μέσα από μια δομημένη διαδικασία, προσαρμοσμένη ειδικά στους στόχους και τους σκοπούς του ιδρύματος.