Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

Η BB Consulting διαθέτοντας εμπειρία και σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες και λύσεις για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων και διάφορα άλλα επιδοτούμενα προγράμματα:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους, από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.
  • Συμβουλευτική για την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων
  • Προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών, του Εμπορίου, καθώς και των Ειδικών Προγραμμάτων.
  • Υποβολή τεχνικών δελτίων

Η BB Consulting συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, είτε ως συντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, αναλαμβάνοντας μέρος του συνολικού προγράμματος.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει, έχουν ως στόχο τους την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω στις νέες τεχνολογίες, σε εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές.