Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Η BB Consulting μπορεί να αναπτύξει μια ποικιλία από ηλεκτρονικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και το σενάριο χρήσης.

 • Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εταιρείας/οργανισμού,
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα του eLearning, όπως το SCORM,
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων με χρήση των πλέον δημοφιλών και σύγχρονων λογισμικών (authoring tools).

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών μαθημάτων

 • Συμβατότητα με το πρότυπο SCORM (ηλεκτρονικά μαθήματα που λειτουργούν σε όποιο LMS υποστηρίζει το πρότυπο),
 • Περιβάλλον μαθήματος φιλικό προς τον χρήστη και εύκολη πλοήγηση εντός του μαθήματος,
 • Χρήση διαδραστικών στοιχείων όπως video, αφήγηση κ.α,
 • Ανάπτυξη με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού,
 • Συνεχής αλληλεπίδραση με τον χρήστη,
 • Αυτοαξιολόγηση χρήστη,
 • Σχεδιασμός σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • Ουδετερότητα ως προς το φύλο,
 • Ουδετερότητα ως προς τη χρήση πολιτισμικών στοιχείων,
 • Δυνατότητα υποστήριξης HTML5 για εκπαίδευση από κινητά τηλέφωνα και tablets,
 • Συμβατότητα με πρότυπα Section 508 και W3C.