Τα νέα προγράμματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα δοθούν στην δημοσιότητα από αρχές Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν:

1. Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους

Αφορούν επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 έως 250 άτομα και μέχρι 50 εκατ. € Κύκλο Εργασιών και συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

2. Ενίσχυση Τουριστικών Μονάδων

Προβλέπεται η ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

3. Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Αφορά εταιρείες Franchising και αναμένονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

4. Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου

Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, Logistics και ΤΠΕ

5. Αναβάθμιση Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου.

6. Ανάπτυξη Clusters & Meta-Clusters

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη Clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. €.

7. Voucher Ευρεσιτεχνίας

Αφορά στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η BB Consulting μπορεί να σας ενημερώσει, καλέστε στο 2108836804.