Εταιρία

Η εταιρεία BB Consulting ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρία μας έχει ως στόχο να καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Τεχνολογιών και των Συμβούλων Επιχειρήσεων.


Το ανθρώπινο δυναμικό της BB Consulting αποτελείται από μηχανικούς με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση, καθώς και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων όπως οικονομολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, αρχιτέκτονες, στελέχη Πληροφορικής και Κοινωνικοί Επιστήμονες.


Η BB Consulting, φροντίζει να επεξεργάζεται τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες της. Έχοντας αυτό σαν στόχο:

  • Έχει διαμορφώσει τη διοικητική της οργάνωση έτσι, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρακολούθηση των εξελίξεων στον επιχειρησιακό χώρο.
  • Έχει μεριμνήσει ώστε τα στελέχη της να εκπαιδεύονται κατάλληλα σε νέες μεθόδους και καινοτομίες.
  • Έχει δημιουργήσει τομείς που αναπτύσσουν και αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες.