Σύγχρονο eLearning

Όταν αναφερόμαστε στη ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αλλιώς LIVE eLearning εννοούμε ότι ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκονται, εντός και εκτός Ελλάδας, από το σπίτι τους ή από το χώρο εργασίας τους, να εισέρχονται σε μια «εικονική» αίθουσα στο διαδίκτυο, την ίδια χρονική στιγμή. Πρόκειται στην ουσία για μια προσομοίωση μιας κλασσικής αίθουσας διδασκαλίας, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο, με ένα μόνο κλικ σε σύνδεση (link) που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Για την υλοποίηση των σεμιναρίων η BB Consulting χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Sabameeting και την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Big Blue Button. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης και συνεργασίας, που λειτουργεί μέσω διαδικτύου.

Τα οφέλη από την ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνοψίζονται ως εξής:

  1. Προσφέρεται «ζωντανή» διδασκαλία από απόσταση χωρίς το κόστος μετακίνησης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή.
  2. Παρέχονται οι ίδιες ακριβώς δυνατότητες με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας στη τάξη, με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα επιμόρφωσης και προσφέροντας την αίσθηση του «ζωντανού» εκπαιδευτή ο οποίος σου μιλάει, σου δίνει οδηγίες και παρακολουθεί τις ενέργειές σου.
  3. Αξιολογούνται οι γνώσεις που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι, εκδίδοντας αντίστοιχα reports για τους υπεύθυνους εκπαίδευσης.
  4. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.
  5. Το κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό.