Ελληνική Αγωγή

Διάθεση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Αγωγή. Η Ελληνική Αγωγή μέσα από τα 25 χρόνια εμπειρίας της αποφάσισε να πάει στο επόμενο επίπεδο και να προσφέρει όλα τα μαθήματά της και εξ’ αποστάσεως σε ταυτόχρονη μετάδοση. Η BB Consulting αφού εκπαίδευσε όλους τους καθηγητές και τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα sabameeting, ανέλαβε και την τεχνική υποστήριξη όλων των μαθημάτων.

Skills

Posted on

November 18, 2021