Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Υλοποίηση του έργου «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Η BB Consulting έκανε μελέτες που αφορούσαν την Ανασκόπηση στρατηγικής και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ).

Skills

Posted on

November 18, 2021