ΚΕΚ ΚΕΜ ΚΔΒΜ

Ανάπτυξη, Κατασκευή και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας». Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε το WordPress.

Το ΚΕΚ ΚΕΜ ή αλλιώς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης “Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας ” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012. Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ειδικό κωδικό αριθμό  2000517

Skills

,

Posted on

November 18, 2021