Δημιουργία ιστοσελίδας για πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόγραμμα: Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for Guardians Χρηματοδότηση: από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) Co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Skills

,

Posted on

November 18, 2021