Ελληνική Αγωγή

Ελληνική Αγωγή

Διάθεση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Αγωγή. Η Ελληνική Αγωγή μέσα από τα 25 χρόνια εμπειρίας της αποφάσισε να πάει στο επόμενο επίπεδο και να προσφέρει όλα τα μαθήματά της και εξ’...
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Υλοποίηση του έργου «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Η BB Consulting έκανε μελέτες που αφορούσαν την Ανασκόπηση στρατηγικής και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Ανοικτού...